Om LFN

LFN er en interesseorganisasjon etablert og ledet av tidligere skadde. Vår målsetning er å hjelpe våre nakkeskadde medlemmer til å komme tilbake til et så fullverdig liv som mulig.

Vårt medlemskap er åpent for alle skadde, pårørende og andre interesserte, og omfatter også medlemskap i Norges handikapforbund. Du er velkommen som medlem hos oss.

Vi arbeider for at medlemmene skal få rettigheter til behandling og rehabilitering, riktig diagnose, aksept og forståelse i helsevesenet. og er behjelpelig med; informasjon og rådgivning i saker som medlemmene er oppe i mht. sin helsesituasjon.

På lokalplanet er vi opptatt av at den enkelte får styrke fra fellesskapet, noen å snakke med som er i samme situasjon og likemannsarbeid. dvs at skadde hjelper skadde. Vi omfatter hele Nord-Norge, et stort område, derfor ønsker vi  at det blir dannet lokale grupper rundt i landsdelen. Ta kontakt med noen fra styret så vil vi komme og være behjelpelig med oppstarten..

Ta kontakt med oss om du ønsker å få til et møte.