Hvis ulykken er ute

 

1. HOLD DEG I RO  ETTER ULYKKEN  – FØL PÅ KROPPEN OG NOTER DEG ENDRINGER

    BEVEGELSER MÅ VÆRE UTEN BELSTANINGER.

2. OPPSØK LEGE SÅ FORT SOM MULIG. NOTER ALLE SYMPTOMER  OG PLAGER,

     OG FÅ DISSE JOURNALFØRT INNEN 72 TIMER.

3. HUSK Å SENDE MELDING TIL FORSIKRINGSELSKAPET OM MULIG PERSONSKADE

4. MELD PERSONSKADE TIL POLITIET OG DOKUMENTER PÅ BEST MÅTE.

5. GOD   STØTTE UNDER NAKKEN VED HVILE.