Aktivitetskalender for Nord-Norge

aktivityAktivitetskalender for Nord-Norge
4. november – Søknadsfrist Spillemidler til utstyr
10. november – Grenseløs idrettsdag i Bodø
12. november – Grenseløs idrettsdag i Tromsø
1. – 8. mars – Aktivitetshjelpmiddelkurs ved Valnesfjord
9. – 16. mars – Aktivitetshjelpmiddelkurs ved Valnesfjord
10. – 15. juli – Arctivity

Aktiviteter andre steder i landet
25.- 29. november – Åpen skissamling på Sjusjøen
17. – 23. januar – Barnas ridderuke(Beitostølen)