«En aktiv hverdag med hverdagshjelpemidler og aktivitetshjelpemidler»

NHF2Torsdag 24. mai i Bodø . Thon Nordlys hotell.

Da har vi fått en kjøreplan for dagen «En aktiv hverdag med hverdagshjelpemidler og aktivitetshjelpemidler»:

Formålet med dagen er å gi informasjon og inspirasjon knyttet til rettigheter og muligheter innenfor hjelpemiddelområdet. Vi blir ekstra glade hvis deres opplegg kan gi både informasjon og inspirere til å til å dele kunnskapen. Vi håper at noe av effekten kan bli at de som deltar ønsker å skape aktiviteter som eksempelvis idrettsdag og temakvelder på «Småhjelpemidler» «aktivitetshjelpemidler» etc. når deltakerne kommer hjem igjen.

Program torsdag 24. mai:

10.00 – 11.30: Idrettsforbundet ved Torben Simonsen – En aktiv hverdag for mennesker med nedsatt funksjonsevne – alt fra folkehelse til profesjonell idrett. Hva finnes av muligheter og tilbud i Bodø og Saltenområdet? Hvordan kan du gå fram – både for å komme i aktivitet selv og hvis du vil arrangere temadag der du bor?

11.30 – 12.30: Lunsj – si i fra dersom du/dere vil være med på lunsj. (har fått beskjed fra Torben)

12.30 – 14.30: Nav Nordland: Om hjelpemidler – informasjon om småhjelpemidler, ordinære hjelpemidler, aktivitetshjelpemidler og hjelpemidler når du er på ferie i inn og utland. Litt om hvordan en kan gå fram selv, og litt om hvordan du kan lage en temakveld for medlemmer i ditt lokallag/landsforeningslag.

 

 

«En aktiv hverdag med hverdagshjelpemidler og aktivitetshjelpemidler» Read More »