Er du nakkeskadd eller kjenner noe som er det

Trenger du noen å snakke med? Meld deg inn i LFN.

LFN har flere likemenn. Likemannsarbeid går ut på at personer med likhet i diagnose og livssituasjon deler erfaringer, og bistår hverandre for å øke kunnskapen om egen diagnose og egne muligheter.

Da kan det være godt å snakke med noen som selv har opplevd dette, og som vet mye om hvilke muligheter som finnes.

En likemann har taushetsplikt.