Flere dager etter at pasienten falt fra stigen og landet på hodet, ble det tatt CT. Den viste to nakkebrudd

norandssykehusNordlandssykehuset beklager hendelsen.

En pasient kommer til Nordlandssykehuset etter å ha falt ned fra en stige. Han opplyser at han har truffet bakken med hodet først, men likevel tas det ikke CT av hodet. Flere dager senere oppdages det tre brudd i nakken.

Les hele saken her.

AN.NO 27.09.2015