Hvem er vi

LFN er en interesseorganisasjon etablert og ledet av tidligere skadde.

Vår målsetning er å hjelpe våre nakkeskadde medlemmer til å komme tilbake til et så fullverdig liv som mulig.

Vårt medlemsskap er åpent for alle skadde, pårørende og andre interesserte, og omfatter også medlemsskap i Norges handikapforbund.

Du er velkommen som medlem hos oss.

Vi arbeider for at medlemmene skal få  rettigheter til behandling og rehabilitering, riktig diagnose, aksept og forståelse i helsevesenet. og er behjelpelig med; informasjon og rådgivning i saker som medlemmene er oppe i mht. sin helsesituasjon.

På lokalplanet er vi opptatt av at den enkelte får styrke fra fellesskapet, noen å snakke med som er i samme situasjon og likemannsarbeid. dvs at skadde hjelper skadde.

Styret består i 2011 av leder fra Mo i Rana mens resten er fra Bodø.

Vi omfatter hele Nord-Norge, et stort område, derfor ønsker vi  at det blir dannet lokale grupper rundt i landsdelen. Ta kontakt med noen fra styret så vil vi komme og være behjelpelig med oppstarten.

Uansett vil vi i år besøke flere områder hvor vi vil ta kontakt med medlemmer og få til møter.