LFN Nordland holder årsmøte

LFN Nordland holder årsmøte onsdag 13.mars kl. 18.00
på Lokfører Johnsen, Bodø jernbanestasjon