LFN Nordland årsmøte

holder årsmøte 04. mars kl. 18.00

på Lokfører Johnsen,

2 etg. på jernbanestasjonen i Bodø.