MEDLEMSTREFF HØSTEN 2017

saltdalturistsenterEttersom det var liten oppslutning for treff i juni,

så prøver vi på nytt den 16. september.