Nakkeskadd?

Har du vært utsatt for nakkeslengmekanismen eller stump vold mot hodet og/eller nakken, og pådratt deg en nakkeskade?

Skadetyper
Nakkesleng er en skademekanisme som kan påføres en i flere forskjellige sammenhenger som trafikkulykker, arbeidsulykker og ved uheldige hendelser i ulike fritidsaktiviteter (en stor del av alle nakkeskader skjer i forbindelse med trafikkulykker, ved påkjørsler bakfra, forfra, og/eller fra sidene). Nakkeskadene kan oppstå i forskjellig grad. Hovedparten av de skadde kommer seg relativ fort, da det som regel er tale om overstrekning av muskler i både nakken og halsen.

Anatomi
Men så har vi en mindre prosentdel av de som utsettes for nakkeslengmekanismen som utsettes for alvorlige nakkeskader. Her opplever man skader i form av ulike bruddformer av nakkevirvlene, f.eks. i fasettleddene, som sitter på nakkevirvlene (en på hver side av ryggmargskanalen), nakkeprolaps i nakkeskivene C2-C7, hel eller delvis brist av leddbåndstrukturen (ligamenter/membraner) av forskjellig lengde bredde og tykkelse. (C2 kan f.eks. bety 2. cervicale nerve, 2. cervicale virvel og skiven mellom 2. og 3. virvel. Merk at det ikke eksisterer noen nakkeskive C1 – altså mellom nakkevirvlene «C1» og «C2», også benevnt som henholdsvis «Atlas» og «Axis»).
(Her kan du finne illustrasjoner på nakkens anatomi (pdf-fil 925 kB) og beskrivelse av nakkeskadene (pdf-fil 279 kB). Bilder og tekst er lånt fra Thorleif Næss sin bok: «Helseløs og rettsløs», utgitt 2006.)

Hos svært skadde nakkepasienter fokuseres det oftest på ligamenter i det øverste nakkeområdet som f.eks. de to alare ligamentene, som sammen med ligament transvers enkelt forklart har til oppgave å holde hodet på plass i forhold til nakken.

Nakkeslengmekanismen kan også oppstå ved aking, i radiobiler, fall, slag, spark, idrettsaktiviteter ect., og det kan oppstå forholdsvis enkelt ved en uforberedt bevegelse/sleng med hodet.

De mest vanlige symptomene er:

 • Nakkestivhet med smerter
 • Hodepine
 • Synsforstyrrelser
 • Svimmelhet
 • Kvalme
 • Smerter som stråler ut i kjeve, skuldre og/eller armer
 • Korsryggsmerter (obs. bl.a. grunnet magebeltet ved bilulykker)

 

Topp Førstehjelp:

 • Oppsøk lege så snart som mulig.
 • Påse at alle plagene du har blir journalført så snart som mulig.
 • Be om funksjonsrøntgen. Det er rtg. bilder som taes når hodet er bøyd bakover, forover og gjennom munnen (gapebiler).
 • MR-undersøkelse, dersom plagene fortsetter og vanlig røntgen ikke gir noen skadeindikasjon.
 • Ingen form for behandling de første ukene.
 • Hold deg i ro etter ulykken. Med det menes: Ingen store belastninger på nakke, skuldre og armer.
 • Gå gjerne tur i skog og mark, men ikke med staver.
 • Rapporter om personskade til politiet.
 • Meld fra til alle forsikringsselskap du har ulykkesforsikring i.
 • Ta gjerne kontakt med oss.

 

 

Likemannshjelp – (skadde hjelper skadde)
Med likemannshjelp forstår vi kontakten mellom to eller flere personer med mest mulig likhet i diagnose, funksjonshemning eller livssituasjon.Mange nakkeslengsskadde er ofte alene med sin skade, og møter liten forståelse for sine problemer. Vi har derfor opprettet en likemannsordning som våre medlemmer kan dra nytte av for å tilpasse seg sin nye livssituasjon.

Hurtigere og bedre rehabilitering
Som skadde har vi selv erfart hvor lang og vanskelig veien mot et mindre smertefylt og bedre liv kan være. På din vei mot rehabilitering vil du stå overfor en rekke instanser, som f.eks:

 • Leger
 • Nakkespesialister
 • Forsikringsselskap
 • Trygdekontor
 • Fysioterapeut
 • Arbeidsgiver
 • Advokat

 

 

Kontakt LFN
LFN arbeider for at våre medlemmer skal bli en prioritert gruppe og raskt komme til den best mulige behandling. Vi samarbeider derfor med leger, sykepleiere, fysioterapeuter, kiropraktorer, sosionomer, advokater og andre som han være av interesse for denne skadegruppen.

Virker dette interessant for deg, og ønsker du ytterligere opplysninger; kontakt LFN Sentralt.

Vi ser frem til å høre fra deg.