nakkesleng

En nakkeslengskade oppstår ved kraftig akutt bevegelse i nakken, som da går først bak så hodet blir kastet bakover ved påfølgende nesten like kraftig kast fremover. Det kan gå sideveis med samme symptomer.

Det er viktig å oppsøke lege eller legevakt i løpet av de første par døgnene for å få registrert hva som har skjedd, selv om man ikke har noe særlig symptom i form av smerte eller utfall på noen måte.

Det er viktig å få undersøkt skaden tidlig for å utelukke alvorlig skade på strukturer som krever akutt behandling. Og så kan det være viktig å få undersøkt skaden tidlig for å kunne få veiledning og råd for å gi minst mulig plage over tid. Og ikke minst å få registrert det; det gjelder både i forhold til journalføring over mot forsikringsselskap og med tanke på fremtidig oppfølging i hjelpeapparatet.

En nakkeskadde vil jo kunne få utfordringer både på fysisk og psykisk helse, og ved å kontakte fastlege som da er den første instansen for å henvise videre så vil en da kunne få hjelp til diagnostisering, smertelindring, opptrening og rehabilitering.