NAV – EN MEDSPILLER IKKE EN MOTPART.

 

Dette sier rådgiver, Hege Sandvik Moen i NAV i et foredrag som hun holdt for Landsforeningen for Nakkeskadde Nordland, fredag i forrige uke.

Vi ønsker å bli bedre og bedre og gi god service.  Gi mennesker muligheter – avklare rettigheter, følge opp sykemeldte, uføretrygde etc, være tydelig tilstede og løsningsdyktig.

Vi hjelper til for å komme inn på arbeidsmarkedet eller komme tilbake i arbeid etter lengre tids sykdom.  Nav har mange virkemidler og bruker dem aktivt. Ved uførepensjon og arbeid/arbeidsforsøk må den uføre alltid orientere NAV om inntekt, og avklare hvilende pensjonsrett.

Det er viktig at den som trenger bistand så tidlig som mulig tar kontakt med NAV.

 

I tillegg hadde lokalforeningen fått besøk av landsforeningslederen, John Birger Eldvik fra Høyanger, som orienterte om foreningen og organisasjonen. Lfn  er bl.a veldig aktiv i helsepolitisk arbeid. Et utvalg arbeider spesielt med å øve påtrykk mot helsevesenet og politikere for å bedre situasjonen for nakkeskadde. Dette er en langsom prosess.

Han kom bl.a også inn på et paradoks ved at bilbeltepåbudet, som garantert redder liv, også har øket antallet av nakkeskadde.

Lfn har både sentral som lokal hjemmeside, med mye nyttig informasjon til medlemmene.

En redaksjonskomite utgir LFN sitt medlemsblad, Nakkenytt, I tillegg er vi er på Facebook sier han.

Av andre foredragsholdere kan også nevnes Advokat Øyvind Johnsen fra Advokatforum Narvik som hadde et interessant foredrag innen erstatningsrett.

 

Tekst; Asbjørn Losvik