Nytt høringsforslag: Sparer 355 millioner på å fjerne diagnoselisten ved fysioterapi

fysio

Fysioterapi kan bli dyrere for pasienter som i dag fritas for egenandel ved at de har en sykdom som står på diagnoselisten. Helseministeren mener forslaget vil gi en mer rettferdig fordeling av helsetjenestene.

Les hele saken her.

Dagens medisin 20.06.2016