Pårørendekveld

Et nytt tilbud vi har utviklet i samarbeid med N.K.S Veiledningssenteret og Vardesenteret er pårørendekvelder. Det å være pårørende kan være en påkjenning, og mange erfarer ulike følelser, tanker og utfordringer. Vi arrangerer pårørendekvelder for at man kan møte andre i lignende situasjon som seg selv, og kan ta del i tema som omhandler det å være pårørende. Neste kveld er torsdag den 24.august kl. 18:00 her i LMS sine lokaler. Tema er Livsmot ved Ingeborg Overvoll, sykehusprest. Arrangementet ligger ute på Facebook. Det kreves ingen påmelding og er gratis.