LIkemannsarbeide

LFN driver likemannsarbeide.  Tanken bak dette er at «skadde hjelper» skadde.  Likepersonen går ikke veien for den skadde, men kan gå veien sammen med den skadde Dette går ut på at personer med likhet i diagnose og livssituasjon deler erfaringer, og bistår hverandre for å øke kunnskapen om egen diagnose og egne muligheter Da kan …

LIkemannsarbeide Les mer »