I ni år var Marion avhengig av opioidene hun fikk av legen

Forskning no  stor

Er vi i ferd med å få en opioid-epidemi i Norge?

Bruken av sterke opioider har skutt i været de siste to tiårene. 

Flere dør nå av en overdose med reseptbelagte medisiner enn av heroin. 

Opioid-ofrene er en annen gruppe enn dem som dør av heroinforgiftning. De er oftere kvinner over 50 år som er bedre økonomisk stilt. Mange har langvarige smerter.

Er det for lav terskel for å skrive ut disse medisinene her i landet? 

Det prøver forskere nå å få svar på.

I ni år var Marion avhengig av opioidene hun fikk av legen Read More »